Пропътувано

Пътеписи от първо лице

Цял свят

На страниците на този блог можете да намерите разкази от първо лице за пътешествия от цял свят. От добре познатите европейски градове до затънтени крайчета из Азия, Африка и Америка.

Блогът се поддържа от двама автори – Делян Манчев и Никола Овчарски (на снимката).

Последни пътешествия